obezita

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Výzkum v rámci projektu Žij zdravě, který podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, prováděla agentura STEM/MARK v roce 2008. Proveden byl na reprezentativním vzorku, tj. kopírujícím českou populaci, čítajícím 2 058 osob starších 18 let. Odbornými garanty byli prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., a MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V tomto speciálním vydání Obesity NEWS jsme pro vás připravili přehled nejzajímavějších zjištění o českých ženách a mužích v souvislosti s nadváhou a obezitou.

Nadváha a obezita

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Postoj české populace k problematice nadváhy a obezity

 • 78 % mužů nepovažuje za problém nadváhu a 19 % obezitu.
 • 91 % žen považuje obezitu za problém.

Věkem tloustneme

 • Výskyt obezity je častější u starších lidí.
 • Každý dospělý Čech v průběhu života přibírá průměrně 0,25 kg každý rok.

57 % dospělé populace se pohybuje v pásmu nadváhy nebo obezity

 • Počet obézních vzrůstá na úkor lidí s ideální hmotností.
 • Normální hmotnost si většinou udržují ženy.
 • Nadváhu vykazují více muži.
 • Obezních žen a mužů je přibližně stejně.
Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Životospráva

Jaká stravovací opatření by měli přijmout obézní lidé?

 • Omezit konzumaci:
  • tučných jídel ve všech denní dobách a především pak ve večerním čase,
  • zpracovaného masa k snídani a obědu,
  • pečiva a cereálií k snídani.
 • Do svého jídelníčku zahrnout více zeleniny a ovoce.

Pohybová aktivita

Muži se intenzivní pohybové aktivitě věnují častěji a déle než ženy

 • Více než polovina žen a 40 % mužů nevykonává žádnou pohybovou aktivitu
Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Vliv četnosti provozování pohybové aktivity na vývoj hmotnosti

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Sedavé zaměstnání, tj. počet hodin, které člověk přes den prosedí, nemá vliv na rozvoj nadváhy či obezity

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace
Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Dlouhodobě největší vliv:

 • na nízké hodnoty BMI má
  1. sportovní aktivita
  2. rekreační pohyb
  3. aktivity spojené s chalupařením.
 • na vysoké hodnoty BMI má
  1. 1. vlastnictví automobilu
  2. častá konzumace zpracovaného masa
  3. konzumace tučných jídel.

Zdravotní rizika

Z nadváhy vyplývá riziko cukrovky a vysokého krevního tlaku, přičemž obézní jsou těmito komplikacemi již postiženi, a to:

 • téměř polovina má vysoký krevní tlak
 • a pětina trpí cukrovkou.

Cukrovka a vysoký krevní tlak bývají nejčastěji rozpoznány mezi 40. a 60. rokem života, obezita mnohem dříve, a to často již po 20. roce.

Hlavní příčiny nadváhy:

 • Genetické dispozice – děti obézních rodičů jsou 3× častěji obézní.
 • Špatné stravovací návyky především příjem tučných potravin a nedostatek zeleniny či ovoce a mléčných výrobků.
 • Nedostatek pohybové aktivity.

Děti z nadváhy nevyrostou, naopak nadváha v dětství vede k nadváze v dospělosti.

Lidé s nadváhou trpí téměř 3× častěji, a obézní lidé dokonce 6× častěji vysokým tlakem než lidé s normální hmotností.

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Rizikový obvod pasu má téměř 50 % mužů (102 cm) a 60 % žen (88 cm), přičemž více než polovina z nich spadá do pásma „rizikovější“.

Lidé s nadváhou trpí 2× častěji, a obézní lidé dokonce téměř 7× častěji cukrovkou než lidé s normální hmotností.

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Kvalita života

Obézní lidé:

 • nejvíce ze všech hodnotí kvalitu svého života jako spíše nižší (u lidí s podváhou a s normální hmotností je tomu právě naopak)
 • častěji prožívají deprese či pocity beznaděje a úzkosti (u lidí s podváhou je tomu také tak).

Lidé, kteří žijí v rodinách, vykazují nižší hodnoty indexu BMI.

Vysoké BMI negativně ovlivňuje zdravotní a psychické faktory kvality života, především ale:

 • omezuje možnost vykonávat potřebnou či preferovanou činnost kvůli nejrůznějším bolestem
 • zvyšuje potřebu lékařské péče.

Vysoké BMI se rovněž negativně podílí např. na našem vnímání sebe sama, osobních vztahů, sexuálního života, kvality spánku, pracovního výkonu či dostupnosti zdravotní péče.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Odejít